• KILKA KRESEK II - wystawa

  2014-02-15 01:23

  Zachecamy do obejrzenia plansz wystawy KILKA KRESEK. ARCHITEKTURA PODMIEJSKA NA ZAKRĘCIE NOWYCH CZASÓW.

  Wystawa objaśnia wiele zagadnień związanych z włochowską architekturą próbując odpowiedzieć na pytania, dlaczego wybierano konkretne formy architektoniczne.

 • GRA!

  2013-06-05 13:52

  W najbliższą sobotę 8 czerwca zaparaszamy na czwartą edycję
  WŁOCHOWSKIEJ GRY (POD)MIEJSKIEJ
  dawno, dawno temu...

  Startujemy od 10.00 spod Pałacyku Koelichenów (biblioteka w parku, ul. ks. J. Chrościckiego 2).
  Zapraszamy uczestników indyidualnych i grupy, pieszych i rowerzystów.

  Zgłoszenia: wlochy.pod.warszawa@gmail.com

  WIĘCEJ

 • SPOTKANIA

  2013-05-19 18:43

   Zapraszamy na dwa pierwsze spotkania w ramach cyklu MIESZKAM WE WŁOCHACH - oba we włochowskiej bibliotece (ul. ks. Chrościckiego 2), oba w piątki o 17.30: 24 maja i 14 czerwca.

  24 maja zmierzmy się z tematem EWANGELIKÓW-AUGSBURSKICH WE WŁOCHACH.
  Naszym gościem będzie pani Ewa Kitzman.

  Cykl organizuje fundacja Stare Nowe Moje Włochy, współfinansuje m.st. Warszawa.

 • SEZON 2013

  2013-02-24 23:19

   Pod koniec kwietnia rusza kolejny cykl imprez związanych z historią warszawskich Włoch.
  Zapraszamy do przeglądania PROGRAMU.

  W dziale teksty bardzo ciekawe wspomnienie autorstwa Witolda Lilientala.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Następna »

 

GAZETY PRZEDWOJENNE

W przedwojennych Włochach wychodziło kilka gazet. Trzy z nich, ukazujące się w różnym czasie, stanowiące na przestrzeni dziesięci lat ciągłą informację na temat życia Włoch, są dostępne w wersji cyfrowej we włochowskiej bibliotece publicznej:

- „Wiadomości Włochowskie” (dalej WW) 1929-1930
- „Nowiny Włochowskie” (dalej NW) 1931-1932
- „Przegląd Podmiejski” (dalej PP) 1932-1939

WIADOMOŚCI WŁOCHOWSKIE
Tygodnik, redakcja i administracja: ul. Mickiewicza (Chrościckiego) 14, wydawca: Czytelnia Powszechna we Włochach, redaktorzy: Stanisław Grudziński, Zbigniew Jankowski.

Z pierwszego numeru WW: „Każde większe miasto, ba, miasteczko nawet posiada dziś swój dziennik, wolną, nieczem nieskrępowaną trybunę, na której porusza się najróżnorodniejsze, dla danego środowiska najbardziej interesującezagadnienia (...) „Wiadomości Włochowskie” są aoplitycznym (sic!) organem, którego zadaniem będzie zaprezentowanie postulatów miejscowej ludności i obrona jej interesów”.

Od czerwca 1930 WW przechodząw ręce Towarzystwa Przyjaci ół Włoch – redakcja i administracja przenoszą się na Mickiewicza 12 (sierpień 1929). Zarówno Czytelnia jak i Towarzystwo były związane z plenipotentem majątku Włochy, Wacławem Dąbrowskim.

NOWINY WŁOCHOWSKIE
Redakcja (administracja) mieściła się przy Bratniej 19, administrator (E. Kroczewski) przyjmował przy ul. Przecznica 4, druk w Podmiejskich Zakładach Graficznych, ul. Chrobrego 39, redaktor i wydawca: Feliks Żebrowski (nauczyciel).

W pierwszym numerze czytamy o „potrzebie miejscowego informatora” i dalej: „tygodnik nasz nie ma nic wspólnego z wychodzącymi swego czasu „Wiadomościami Włochowskiemi”. Przede wszystkim nie służy on jednostkom, ale jest pismem bezpartyjnem i ma służyć ogółowi obywateli”.

Wyszło zaledwie kilka numerów. W ostatnim czytamy o powstałym niedawno Stowarzyszeniu Właściceli Nieruchomości, które ma wydawać własny dwutygodnik, w związku z tym oba pisma łączą się w jedno pod nową nazwą (PP), „Pytanie, czy jest wskazane istnienie obok siebie dwóch pism w tak niewielkim osiedlu jak Włochy. Oczywiście odpowiedź musi być przecząca, stan taki bowiem wytworzłby konkurencję, mogącą prędzej czy później odbić się ujemnie na jednym z tych pism”.

PRZEGLĄD PODMIEJSKI
Najdłużej ukazujące się przedwojenne pismo włochowskie, organ Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości powstały po połączeniu z „Nowinami Włochowskim”, pierwszy numer z  15 kwietnia 1932 roku. Redakcja i administracja mieściły się przy ulicy Kościuszki (Popularna) z wejściem od Jagiellońskiej (Milanowska). Wydawca: dr Władysław Szaniawski, redaktor: Bolesław Kroczewski.

Wszystkie pisma, borykające się ze stałymi problemami finansowymi (brak wystarczającej ilości prenumeratorów) są bezcennym źródłem informacji na temat życia przedwojennych Włoch. Czytelnik znajdzie w nich ogłoszenia, informacje kulturalne, relacje ze spektakli, świąt itp., artykuły na temat lokalnych władz i ich działalności, opisy stanu infrastruktury osiedla, apele do mieszkańców...