Istnieje wiele możliwych objawów guzów mózgu, a większość z nich można również znaleźć u osób, które nie chorują. Dlatego niektórzy ludzie odrzucają objawy, których doświadczają, nie wiedząc, że mogą prowadzić do diagnozy raka. Znajomość najczęstszych objawów guza mózgu może pomóc, powiadamiając pacjentów, którzy ich doświadczają, o skan mózgu, aby sprawdzić, czy mają raka.

Objawy nowotworu mózgu

Ból głowy Najczęstszym objawem jest uporczywy ból głowy. Ponad 46% pacjentów z rakiem mózgu cierpi na bóle głowy, chociaż zwykle występują one inaczej i bez określonego schematu. Bólom głowy, które mogą być spowodowane guzem, zwykle towarzyszą nudności i wymioty i mogą się nasilić, jeśli się pochylisz.

Drgawki Drgawki są drugim najczęstszym objawem wszystkich nowotworów mózgu. 33% pacjentów zgłosiło napad przed diagnozą. Napady związane są również z innymi chorobami, takimi jak udar lub padaczka. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano padaczkę lub wysokie ciśnienie krwi, napady drgawkowe powinny być nadal zgłaszane lekarzowi. Jeśli jednak po raz pierwszy osoba ma napad, zwykle oznacza to nową chorobę, o której może nie wiedzieć. Jedną z możliwych chorób, które może to wskazywać, jest guz mózgu. Dlatego osoba powinna otrzymać skan mózgu natychmiast po incydencie.

Problemy ze wzrokiem lub słuchem. Osoba z guzem mózgu najprawdopodobniej będzie miała również pewne problemy lub zaburzenia widzenia lub słuchu. Około 25% pacjentów ma problemy ze wzrokiem. Problemy te występują, gdy guz powoduje wzrost ciśnienia śródczaszkowego w obszarach mózgu, które kontrolują słuch i wzrok.

Nieprawidłowości behawioralne i poznawcze. U pacjentów z guzami mózgu odnotowano pewne zmiany w zachowaniu i zdolnościach poznawczych. Należą do nich problemy z pamięcią krótkotrwałą, trudności z koncentracją, niemożność znalezienia właściwych słów oraz nieprawidłowe zachowanie, takie jak niezwykły brak cierpliwości lub utrata zahamowań.

Dziwne odczucia. Ponieważ mózg kontroluje większość ciała, guz może powodować problemy z dowolną częścią ciała. Zazwyczaj przejawiają się w dziwnych odczuciach lub wyniszczającym uczuciu w nogach, rękach, mięśniach twarzy, w głowie lub w rękach. Objawy te zgłaszano u 25% pacjentów. Są to jednak również oznaki udaru mózgu. Jeśli pojawią się nagle, pacjent musi zostać zabrany do lekarza. Jeśli udar jest wykluczony, pacjentowi zaleca się wykonanie skanowania mózgu w celu wykrycia guzów.

Objawy i diagnoza guzów mózgu mogą być trudne. W obliczu tych problemów lekarze zwykle najpierw rozważają najczęstsze przyczyny, zanim zastanowią się nad guzem mózgu. Jednak niektórzy lekarze zbyt długo testują różne diagnozy, co może opóźnić leczenie. Dlatego ufaj tylko specjalistom od raka, który ma doświadczenie w radzeniu sobie z objawami.