Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązanie Sales Force Automation oznacza automatyzację sprzedaży w firmie. Ma wiele aplikacji i funkcji, w tym kalendarz, generowanie i wymianę informacji, zadania i zadania. Listy, zarządzanie kontaktami, oferta i prezentacja, konfiguracje produktów, żeby wymienić tylko kilka.

Dzisiejsze rozwiązania Sales Force Management i Sales Force Automation obejmują również wiele zaawansowanych narzędzi, takich jak wiedza o produktach, prognozy sprzedaży i systemy śledzenia potencjalnych klientów. Oto przewodnik dla początkujących na temat zalet i wad tych rozwiązań automatyzacji.

korzyści

Za pomocą tego systemu menedżerowie sprzedaży mogą automatycznie opracowywać wiele arkuszy kalkulacyjnych, wykresów i raportów zamiast ręcznie zbierać arkusze połączeń i różne informacje z różnych wielkości sprzedaży i wklejać je do tradycyjnych systemów arkuszy kalkulacyjnych.

Mieli oni dostęp do ksiąg zamówień, raportów aktywności, pozycji magazynowych i niektórych innych informacji o sprzedaży częściej i łatwiej, dzięki czemu mogli przejąć aktywną kontrolę nad różnymi potencjalnymi klientami w całkowitej sprzedaży.

Korzystając z zaawansowanych technik statystycznych i narzędzi analitycznych, menedżerowie mogli automatycznie badać różne informacje i dane, w tym informacje z badań rynku, nowe produkty, nowych konkurentów i trendy marketingowe oraz najbardziej problematycznych i płacących klientów.

Dzięki bardziej złożonym i zaawansowanym modelom automatyzacji menedżerowie mogą z łatwością pokryć produktywność swojego działu sprzedaży. Można również obliczyć kluczowe wskaźniki robocze, takie jak dochód na dzielnicę sprzedaży, dochód na sprzedawcę i liczbę połączeń telefonicznych dziennie, cena za rozmowę telefoniczną, ulgi na klienta, liczbę należnych rachunków i liczbę sporów z klientami, aby wymienić tylko kilka.

Korzystając z tych zautomatyzowanych aplikacji i narzędzi, marketingowiec może znaleźć rynki docelowe i ich sekcje.

To rozwiązanie może naprawdę ułatwić marketerom prowadzenie badań rynkowych i budowanie widoczności demograficznej i behawioralnej niezwykle potencjalnych konsumentów.

To rozwiązanie do zarządzania umożliwia osobie zajmującej się marketingiem rozpoznanie słabości i siły firmy. Odpowiada mocnym stronom i produktom konkurenta i podejmuje odpowiednie środki.

Ten system automatyzacji zachęca osobę zajmującą się marketingiem do korzystania z & # 39; Zapewnienie marketingu & # 39; Zmienne dotyczące produktu, kosztów, reklamy i dystrybucji statystycznej.

To oprogramowanie umożliwia specjalistom ds. Marketingu koordynowanie niektórych innych działań i funkcji sprzedażowych, takich jak reklama sprzedaży, kampanie reklamowe, reklama medialna i public relations.

wady

Jeśli to rozwiązanie automatyzacji nie zostanie odpowiednio zintegrowane z niektórymi innymi obszarami firmy, może prowadzić do niedociągnięć komunikacyjnych, które mogą prowadzić do różnych sekcji, kontaktując się z tym samym konsumentem w tym samym celu.

Niektóre systemy automatyzacji są oczywiście trudne, co bardzo utrudnia pracę nad tym rozwiązaniem bez aktywnego szkolenia i doświadczenia.

Prawie wszystkie rozwiązania automatyzacyjne dla przedstawicieli handlowych wymagają aktualizacji informacji i danych, regularnych aktualizacji oraz konserwacji systemu w dzień iw nocy.

Niewiele oprogramowania do automatyzacji, szczególnie te złożone i kompleksowe, są bardzo drogie i dlatego zniechęcają małe i średnie organizacje biznesowe.