Oprogramowanie do automatyzacji umożliwia tworzenie, nagrywanie i odtwarzanie makr Windows, które automatyzują inne procedury oprogramowania. Może to być dowolna praca na komputerze. Makra oprogramowania do automatyzacji mogą replikować działania użytkownika, takie jak kliknięcia myszą, naciśnięcia klawiszy i interakcja z innymi oknami. Oznacza to, że prawie każdą pracę wykonywaną na komputerze można zmechanizować i przekształcić w makro. Ponieważ makro może skopiować użytkownika, możesz zautomatyzować dowolną aplikację Windows.

Do automatyzacji kroków można użyć rejestratora makr. Nagrywanie makra jest podobne do nagrywania filmu. Wystarczy kliknąć Start i wykonać zadanie. Każde kliknięcie myszy i naciśnięcie klawisza jest rejestrowane i każde nowe okno jest sprawdzane. Po zakończeniu kliknij Stop, a makro zostanie wygenerowane. Teraz możesz uruchomić to makro, aby odtworzyć kroki dokładnie tak, jak w nagraniu. Za pomocą tych programów możesz nagrywać każde zamówienie IT. Następnie możesz użyć edytora do edycji zadania, jeśli to konieczne, dodać nowe działania do zadania i użyć zmiennych, aby automatycznie napisać skrypt od zera za pomocą kreatorów poleceń automatyzacji GUI.

Podczas oceny oprogramowania do automatyzacji nie należy pomijać następujących punktów:

Czy oprogramowanie posiada funkcje wprowadzania zadań?

Dobrze jest wybrać oprogramowanie z tymi funkcjami, ponieważ ułatwia nagrywanie i edycję skryptu. zamiast pisać zupełnie nowy skrypt automatyzacji.

Łatwy do nauczenia

Zazwyczaj ten typ oprogramowania ma różne polecenia automatyzacji i instrukcję, która uczy, jak utworzyć zautomatyzowane zadanie. Oprogramowanie powinno zapewniać łatwą naukę i umożliwiać tworzenie zadań opartych na asystentach. Dowiedz się również, czy możesz nauczyć się z nim dodatkowego języka programowania. Oprogramowanie powinno zawierać wydajne, ale łatwe w użyciu, oparte na kreatorze polecenia automatyzacji makr.

Jak łatwa jest edycja makra lub skryptu automatyzacji?

Wybrane oprogramowanie do automatyzacji powinno zawierać proste funkcje do edycji. Niektóre programy wymagają setek kroków dla prostego skryptu. Czy wiesz, gdzie i co edytować, jeśli to konieczne? Skrypt powinien być łatwy do odczytania. Nie jest bardzo korzystne posiadanie możliwości edycji, która jest tak trudna w użyciu, że wolisz wznowić to makro. Wykonaj prosty test z oprogramowaniem do automatyzacji, które chcesz ocenić, nagraj prosty skrypt, zaloguj się do internetowego konta e-mail i sprawdź, czy możesz otworzyć Edytor zadań i zmienić hasło lub wprowadzić proste zmiany , Wybierz prosty skrypt do wyboru.

Polecenia automatyzacji / makropolecenia

Niektóre oprogramowanie do automatyzacji oferuje prawie 20 poleceń automatyzacji makr. Inne oferują setki. Musisz wiedzieć, do czego potrzebujesz oprogramowania do automatyzacji. O ile nie musisz zautomatyzować bardzo różnorodnych zadań lub zautomatyzować rzeczy, oprogramowanie z 20 poleceniami powinno wystarczyć. Jeśli jednak masz złożone zadania, warto rozważyć niektóre programy, które oferują więcej niż 20 poleceń.