Błąd jest ludzki jest faktem, który napędza potrzebę testowania automatyzacji. Ponieważ testerzy ręczni mogą nie uruchomić poprawnie przypadków testowych. Będzie wiele sposobów popełniania błędów. Mogą wprowadzać nieprawidłowe dane wejściowe z powodu błędów pisowni, mogą nie być świadomi rzeczywistego zachowania systemu, mogą nie raportować poprawnie wyników testu, mogą nie uruchomić niektórych przypadków testowych lub mogą zapomnieć o uruchomieniu wymagań wstępnych lub jeśli kolejność jest ważna, możesz zmienić kolejność wykonywania przypadków testowych.

Innym ważnym czynnikiem jest to, że skrypty testowe automatyzacji są używane do przechowywania wiedzy o domenie / projekcie / zadaniu uzyskanej przez inżynierów testujących. Na przykład, jeśli tester pracuje w projekcie przez rok, być może poświęcił więcej czasu na naukę domeny, celu projektu, modułów w projekcie i procesu wszystkich funkcji. Zna znane problemy i wyzwania.

Jeśli tester opuści projekt, wiedza przez niego uzyskana również zostaje pozostawiona.

Nowo dodanemu testerowi bardzo trudno jest zrozumieć wszystko z dokumentu przypadku testowego.

Jeśli skrypty testowe automatyzacji są już dostępne, nowy tester może rozpocząć test, po prostu uruchamiając skrypty automatyzacji bez uzyskiwania dużej wiedzy na temat projektu.

Potrafi zrozumieć przepływ / dane, widząc wykonywanie skryptów testowych automatyzacji. W każdym razie powinien zdobyć wiedzę o projektach / domenach w celu dalszej poprawy / aktualizacji skryptów automatyzacji. Możemy więc powiedzieć, że automatyzacja testów to sposób na przechowywanie wiedzy.

Narzędzie do automatyzacji, takie jak QTP (Quick Test Professional), ma funkcję zapisywania zrzutów ekranu z każdej strony poruszanej podczas wykonywania. Można go więc wykorzystać jako dowód na zakończenie testu, a także możemy odwoływać się do zrzutów ekranu poprzednich wersji, jeśli jest to konieczne.

Raport z testu można automatycznie zapisać na spersonalizowanej stronie raportu, aby zapewnić dokładność raportu i poprawić jego wygląd.

Bardzo ważną zaletą testów automatyzacji w porównaniu z testami ręcznymi jest szybkość wykonania. Wykonanie testu może zostać szybko zakończone, a my możemy również uruchamiać skrypty w nocy bez ludzkiej instrukcji. Może to ostatecznie skrócić całkowity czas wymagany do testowania, co znacznie przyczynia się do terminowej realizacji projektu. Może być konieczne uruchomienie niektórych testów w określonym czasie. Można to łatwo osiągnąć, umieszczając wykonanie tych skryptów testowych automatyzacji w zadaniu planowania / kumpla. Narzędzie takie jak QTP obsługuje model obiektów automatyzacji, aby to osiągnąć.

Skrypty do automatyzacji testów funkcjonalnych są również przydatne w testach wydajności. Ponieważ wiele narzędzi do testowania wydajności obsługuje ponowne użycie / wywołanie tych skryptów testowych.

W przypadku niektórych rodzajów testów testy regresji porównują dużą ilość danych między poprzednią a bieżącą wersją. W praktyce może nie być to możliwe ręcznie. Ten problem można łatwo rozwiązać za pomocą prostego skryptu powłoki lub innych skryptów, takich jak vbs, wsh.

Ponieważ narzędzia do testowania automatyzacji obsługują testy oparte na danych, wykonywanie testu można powtórzyć z wieloma różnymi zestawami danych.

Liczne narzędzia do testowania automatyzacji są dostępne do przeprowadzania testów działania, regresji i wydajności. Test zakończony, SilkTest, SilkPerformer, QARun, QALoad, TestPartner, WinRunner, LoadRunner, QTP, Rational Robot i openSTA to tylko niektóre z nich. QTP jest obecnie najczęściej używany, ponieważ obsługuje vbscript i może być używany do testowania wielu różnych aplikacji po prostu poprzez dodanie niezbędnych dodatków.